Час по философия

Юлия Йорданова

­

books

­

          Някога ще си отида от света, без да съм прочела всички големи книги на всички велики автори. Ще съм като по-стара от тях сякаш съм живяла, преди да бъдат написани. И ще съм като толкова по-млада от тях сякаш съм живяла колкото преди да узная, че са написани. Но смъртта ще ме извини, защото тя е забрава на всяко знание – имано и нямано. Тя е празна извинителна бележка пред несправедливите съдници.

­

Реклама