Шишманови четения № 5

Юлия Йорданова-Панчева

­

Проф. д-р Иван Шишманов – портрет от проф. Иван Мърквичка, 1901 г. [1]

­

О Р Г А Н И З А Т О Р И: Институт за литература при БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Под патронажа на г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България

С Ъ Б И Т И Е: Шишманови четения – 2012. Национално честване на150 години от рождението на проф. д-р Иван Д. Шишманов

В Р Е М Е   И   М Я С Т О: 20 – 22.11.2012 г., Централно управление на БАН и ИЕФЕМ при БАН­

П Р О Г Р А М А: Шишманови четения № 5: ”Иван Д. Шишманов – към обнова”

­

Първи ден – 20.11.2012 г.

Тържествено събрание с пленарна сесия – 10:00 ч., Големия салон на БАН

1. Откриване

 • проф. дфн Румяна Дамянова,  Председател на Организационния комитет и ръководител на научния проект “Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука”

2. Приветствия

 • проф. дмн Евгений Николов, И.Д. Председател на БАН
 • г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Ррепублика България

3. Пленарна сесия

 • проф. д-р Кирил Топалов: “Апостолът на българската наука проф. д-р Иван Д. Шишманов”
 • проф. д-р Надежда Драгова: “Иван Д. Шишманов – камертонът”
 • акад. Васил Гюзелев: “Кореспонденцията на Иван Шишманов и Карл Крумбахер”
 • доц. д-р Румяна Конева: “Една камбана за европейско съгласие. Творческото и житейското кредо  на проф. д-р Иван Шишманов”
 • проф. д-р Михаил Неделчев: “Достолепният персонализъм на Иван Шишманов”

4. Откриване на изложба под надслов “Едно забележително приятелство”

 • г-жа Катя Зографова, Директор на Националния литературен музей

­­

Първо заседание – 14:00 ч., зала 207 в Централно управление на БАН (ІІ ет.)

Водещ – доц. д-р Владимир Пенчев

 • чл.-кор. Милена Цанева, СУ “Св. Климент Охридски”: “Вярвате ли в приятелството?” – “Да!”
 • проф. д-р Елена Михайловска, СУ “Св. Климент Охридски”: “Българското общество във фокуса на семейните истории и генеалогии. Иван-Шишмановата фамилия”
 • доц. д-р Юлия Николова, ПУ “Паисий Хилендарски”: “Бащата, или началото на обновата”
 • проф. дин Надя Данова, Институт за балкански изследвания при БАН: “Една непозната страница от микроисторията – Димитър Е. Шишманов и Фердинанд Дечев”

Дискусия

Кафе пауза – 15:30 ч.

­

Второ заседание – 15:45 ч., зала 207 в Централно управление на БАН (ІІ ет.)

Водещ – проф. дфн Румяна Дамянова

 • проф. дфн Клео Протохристова, ПУ “Паисий Хилендарски”: “Лекционният курс на Иван Шишманов върху Италианския ренесанс – от конспекта към аксиологиите”
 • доц. д-р Цвета Хубенова,  СУ “Св. Климент Охридски”: “Личността и знанието. Гьоте през погледа на Шишманов”
 • доц. д-р Владимир Пенчев, ИЕФЕМ при БАН: “Чешкото народознание за ролята на  Иван Шишманов”
 • г-жа Лозинка Йорданова, Председател на НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”: “40 години Национално етнопедагогическо сдружение “Проф. д-р Иван Шишманов”

Дискусия

Коктейл в ресторант на БАН, Централно управление на БАН – 17:30 ч.

­

Втори ден – 21.11.2012 г.

Трето заседание – 9:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. “Московска” № 6-”А”)

Водещ – проф. дфн Бистра Ганчева

 • проф. дфн Сава Сивриев, ШУ “Еп. Константин Преславски”: “Проф. д-р Иван Шишманов за Захари Стоянов”
 • г-жа Мария Галанова, ИЕФЕМ при БАН: “Стереотипни визии относно българската етнопсихика. Реални представи или възрожденски книжовни творения?”
 • доц. д-р Недка Капралова, ИЛ при БАН: “Към въпроса за градския характер на Българското възраждане – спомоществователството”
 • гл. ас. д-р Елена Азманова, ЮЗУ “Неофит Рилски”: “Идеите на Иван Шишманов за богомилството в контекстите на времето (първата половина на ХХ век)”
 • гл. ас. Николета Пътова, ИЛ при БАН: “Критически прочити: Шишманов – Вазов”

Дискусия

Кафе пауза – 11:00 ч.

­

Четвърто заседание – 11:15 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. “Московска” № 6-”А”)

Водещ проф. дфн Румяна Дамянова

 • акад. Иван Радев, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”: “Иван Д. Шишманов – подход и практики на дневниковия жанр”
 • доц. д-р Пламен Антов, ИЛ при БАН: “1762. Паисий и Русо – сянката на Вазов”
 • г-жа Катя Зографова, НЛМ: “Покровителят на местата на паметта”
 • доц. д-р Петър Велчев, ИЛ при БАН: “Феноменът Шишманов”

Дискусия

Обедна почивка – 13:00 ч.

­

Пето заседание – 14:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. “Московска” № 6-”А”)

Водещ – доц. д-р Стоянка Бояджиева

 • гл. ас. д-р Миглена Иванова, ИЕФЕМ при БАН: “За една група о писания на народни костюми от 1888 г., съхранени  вархива на проф. д-р Иван Шишманов”
 • гл. ас. д-р Ирина Коларска, ИЕФЕМ при БАН: “Обредното слово в коледния обреден комплекс”
 • д-р Богдан Дичев, ИЕФЕМ при БАН: “Фолклорният мотив “мъртвец става от гроба” в авторските балади на поети от славянския свят (Аналитични паралели със студията за мъртвия брат на Иван Шишманов)”
 • г-н Константин Панайотов, ИЕФЕМ при БАН: “Иван Шишманов за малоазийските българи”

Дискусия

Кафе пауза – 15:45 ч.

­

Шесто заседание – 16:00 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. “Московска” № 6-”А”)

Водещ – доц. д-р Недка Капралова

 • проф. дфн Мария Младенова, УНИБИТ: “Лидия Шишманова – не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък”
 • гл. ас. д-р Бойка Илиева, ЮЗУ “Неофит Рилски”: “Шишманов и Ариосто”
 • проф. д-р Божидар Леонов, Председател на Българския есперантистски съюз: “Дейността на Филиала в България на Световната академия на науките в Сан Марино и българските есперантисти за реализиране на дело на идеите на проф. д-р Иван Шишманов за приложението на есперанто в международните контакти на учените в света”
 • гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, СУ “Св. Климент Охридски”: “Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът”
 • гл. ас. д-р Венцислав Божинов, ЮЗУ “Неофит Рилски”: “Значението и задачите на нашата… етнология”

Дискусия

­

Трети ден – 22.11.2012 г.

Седмо заседание – 9:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. “Московска” № 6-”А”)

Водещ – проф. дфн Албена Георгиева

 • д-р Велислав Алтънов, ИЕФЕМ при БАН: “Политически импликации върху произхода на българите и тяхната държава – 100 години след Шишманов”
 • гл. ас. д-р Цветанка Горанова, ИИОЗ при БАН: “Христо Вакарелски – изтъкнат представител на Шишмановата народоучна школа”
 • гл. ас. д-р Яна Сивилова, СУ “Св. Климент Охридски”: “Два типа народна етимология в българските и полските пословици”
 • проф. д-р Людвиг Селимски, Кратовице: “Десет етимологични поправки и добавки”

Дискусия

Кафе пауза – 11:00 ч.

­

Осмо заседание – 11:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. “Московска” № 6-”А”)

Водещ – гл. ас. д-р Ирина Коларска

 • проф. дфн Диана Иванова, ПУ “Паисий Хилендарски”: “Иван Шишманов и модерният път към развитието на българската наука за езика”
 • проф. дфн Бистра Ганчева, ПУ ”Паисий Хилендарски”: “Проф. Иван Шишманов като кореспондент на проф. Николае Йорга”
 • г-н Васил Балевски, ИЛ при БАН: “Кореспонденция на Иван Шишманов с Михаил Арнаудов”
 • доц. д-р Ружа Симеонова, Научен архив на БАН: “Фотографското наследство на Иван Шишманов, съхранявано в Научния архив на БАН”
 • Цветана Величкова, Научен архив на БАН: “Академичната школа на Иван Шишманов по документи  от фондовете на български учени, съхранявани в Научния архив на БАН”
 • докторант Елисавета Стойчева, ЮЗУ “Неофит Рилски”: “Шишманов и Паисий”

Дискусия

Закриване на Шишманови четения № 5 –  представяне на сборник с доклади от “Шишманови четения № 4” под надслов: ”Иван Д. Шишманов – култура и политика. Шишманови четения. Книга четвърта”.

­

Бележки:

[1] Портретът е преработен с програма „Picasa“.

­

Забел.: Източник – ИЕФЕМ при БАН.

­

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s