Архив на категория: Библиографии

Библиография по фотография

Юлия Йорданова-Панчева

­

Old Photography

­

 1. Алексиева, Е. Даряване и отнемане на образа. Фотографията като градина на смъртта. // Следва, 2003, № 5, 11-15.
 2. Арабов, Живко. Техника на фотоувеличението. София, изд. „Техника”, 1980.
 3. Ангелов, Ангел В. Визуалните изследвания в САЩ. За монографията на Маргарет Диковицка. // Следва, 2007, № 17, 74-79.
 4. Ангелов, Ангел В. Историчност на визуалния образ. София, 2008.
 5. Базен, Андре. Онтология на фотографския образ. // Българско фото, 1988, № 7, 33-34; Знеполски, Ивайло (съст.). Из историята на филмовата мисъл (Антология). Ч. ІІ, София, 1989.
 6. Барт, Ролан. Въображението на знака. София, 1991.
 7. Барт, Ролан. Camera Lucida. Записка за фотографията. София, 2001.
 8. Барт, Ролан. Фотографският парадокс. // За фотографията, 23.01.2012.
 9. Барт. Ролан. Фотографското послание. // Българско фото. 1985, № 6.
 10. Бенямин, Валтер. Живопис и фотография (Писмо от Париж). // Йотов, Стилиян (съст.). Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011, 59-69.
 11. Бенямин, Валтер.  Кратка история на фотографията. // Йотов, Стилиян (съст.). Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011, 32-57.
 12. Бенямин, Валтер. Фотографията във Франция през ХІХ век (Социологично-естетическо есе). // Йотов, Стилиян (съст.). Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011, 70-72. Има още