Архив на категория: Вадемекум

Амелия Личева за българската литературна критика

etopia

­

Амелия Личева

­­­

          Разбира се, тук следва да признаем, че българската критика от последните години има един голям грях и той е нейната субективност. Под субективност разбирам много неща – рецензирането по приятелска линия, рецензирането основно в тоновете на суперлативното, отсъствието на мотивирана и защитена оценка и позиция, умишленото незабелязване на някои твърде успешни сред читателите книги, пренебрежението към масовата литература, поддържането на изкуствено усложнен език в рецензиите и превръщането им в едва ли не масонски писания. Казвайки изброеното, не твърдя, че няма изключения. Има, естествено. Но те не са достатъчни, за да тушират възможността за подобен род обвинения. Има още

Реклами