Архив на категория: Вадемекум

Волфганг Изер за облеклото

Из текст на Волфганг Изер за романа „Sartor Resartus“ от Томас Карлайл

etopia

pause

iser3iser1

                     Wolfgang Iser                                        Волфганг Изер

pause

          Основните събития от развитието на  [Диоген] Тойфелсдрьок са групирани около една застрашаваща живота му криза, която той накрая преодолява, създавайки своята Философия на облеклото. Съществува тясна връзка между фактите от живота и постоянно променящото се облекло и тази връзка е централна за философията на Тойфелсдрьок. […]

          Така „Sartor Resartus“ не е нито автобиография, нито изложение на философска система, въпреки че и двата елемента формират основната структура на творбата. Разказаният живот изисква философия, за да се справи със своята криза, а философията, към която е отправен зовът за помощ, е нещо повече от лек – тя продължава да променя същия този живот, без обаче да го улови в неговата цялост. […] Има още

Advertisements