Архив на категория: Литературознание

Опит за незабрава

Музйно активиране на литературната памет

Юлия Йорданова-Панчева

­

muzej_1

­

          Книгата на Стефанка Кръстева „По следите на литературната памет” е издание на Националния вооенноисторически музей от 2013 г., но отразява дългогодишния й опит като уредник в Националния литературен музей. Авторката дълги години следи и представя историята и настоящето на музейното дело в България, съсредоточено в сектора на художествената литература. Със своите трудове тя се стреми към неговото научно и публицистично осмисляне в жанровете на музеоложката теория и критика и е рядък пример за автор, който може да превърне отделната архивна единица в културологичен факт и да активира мисленето на съвременниците за миналото.

          В перспективата на тези усилия настоящият труд на Стефанка Кръстева заема особено място, защото е съсредоточен върху един колкото историчен, толкова и теоретичен въпрос: косвено – каква е мисията на литературния музей, и пряко – що е литературна памет. Има още

Advertisements