Архив на категория: Фолклористика

В хилјада и седемстотин шездесет и второ лѣто

Жалостна песна за блъгарски народ в Охрит и Струга и за секои блъгарин

          Най-известната авторска песен на Григор Пърличев, популярна сред народните изпълнители като „1762 лѣто“, „Песен за унищожението на Охридската патриаршия“, „Песна за патрикот“ и др.

­

Grigor-Prlicev

Григор Пърличев

­

          Песента разказва за последните дни на Охридската архиепископия, закрита през 1767 г., и за раздялата на последния й архиепископ Арсений с паството му. За първи път е изпълена в Охрид скоро след сватбата на Пърличев, около 1870 г. Издадена е за първи път през 1875 година в Белград.

          Авторът й разказва, че песента му помогнала много за изкореняването на гърцизма във Вардарска Македония, което се потвърждава от други свидетелства. Пълният текст на песента му, с малки изменения, е публикуван от Васил Кънчов през 1891 година в „Сборник за народни умотворения“. През 1894 година текстът влиза и в автобиографията на самия Пърличев. Има още