Презентации

­

kukli

­

Презентации на доклади,

изнесени на юбилейна конференция на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“ на 22-23.06.2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ по проблеми на народната традиционна култура, образованието и идеите на проф. д-р Иван Шишманов

­

Официална програма: Покана

Венцеслав Димов: Иван Шишманов и ранните теренни звукозаписи на традиционна музика в България

Диана Димитрова: Ромският фолклор в началното училище – възможност за интеркултурен диалог

Еля Цанева: Възход и падение на идеята за преподаване на етнография в българското средно училище

Здравко Александров, Петър Петров: 150 г. от рождението на проф. д-р Иван Д. Шишманов

Стефанка Кръстева: Двегодишна експериментална програма по музейно възпитание към НВИМ в духа на Иван-Шишмановите завети

Юлия Йорданова-Панчева: Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът

­

pause