Публикации

­

В сборници

Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската библия от Милена Кирова. // Литературата: удоволствия и предизвикателства. С., 2018, 59-72.

Учителският хабитус (Социологически поглед върху професията учител по литература). // Историята, която усмихва. С., 2014, 372-387.

Новите медии и новите възможности пред културата (дискусия). // Култура по време на криза. С., 2012, 55-78.

Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство („Уебсайтска история на славата” в 70 примера на българоезични литературни сайтове). // Книгата във виртуалния свят. С., 2012, 118-143.

Бесарабските българи през погледа на списание „Нация и политика” през 30-те години на ХХ век. // Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование. С., 2009, 114-120.

Седемте смъртни гряха на книголюбието. // Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. В.Т., 2008, 98-101.

Геният и неговият наставник. // Вечното състезание на Ученика с Учителя. С., 2007, 50-54.

Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев). // Ботев. Съвременни интерпретации. В.Т., 2005, 332-349.

Вампирът в криво огледало: зомби. // Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони. С., 2005, 269-282.

Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков). // Българистични студии. Международна българистика. т. 2, С., 2004, 275-287; Слово i текст. Збiрник наукових статей. вип. 2, Чернiвцi, 2005, 241-258.

Неиздадената Книга за българските будители. // Неиздадената Книга за българските будители (Есета). С., 2003, 66-71.

“През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха. // Йовков. Съвременни интерпретации. В.Т., 2003, 154-160.

Хуманитарният интелект на своя и чужда земя (Бележки върху Цветан Тодоров). // Iноземна фiлологiя. Украïнський науковий збiрник, вип. 114, Львiв, 2003, 31-39.

Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов). // Коментар. Интерпретация. Възможности за четене. С., 2001, 186-209.

Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка. // Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.). С., 2001, 76-86.

Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата. // Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели и надежди. С., 2000, 268-284.

Метафори и метаморфози на идентичността (Мотивът за оживелия мъртвец в българския фолклор и литература). // Език. Литература. Идентичност. С., 1999, 125-152.

­

В списания

Българска етнология

Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов), 2005, № 1, 66-79.

Вампирът в криво огледало: зомби, 2002, № 1, 100-113.

Български език и литература

Предизвиканият канон, 2010, № 3, 62-69.

Български фолклор

Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов), 2006, № 1, 5-21.

Везни

Неиздадената Книга за българските будители, 2003, № 9, 57-60.

Демократически преглед

Хуманитарният интелект на своя и чужда земя (Бележки върху Цветан Тодоров), 2002, № 50, 323-335.

Език и литература

Отечества любезни… (Етюд върху един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов), 2000, № 1, 107-115.

Исторически преглед

Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание „Нация и политика” от 30-те години на ХХ век, 2009, № 1-2, 200-214.

Кино

Отворено писмо за “Писмо до Америка” (дискусия), 2001, № 2, 9-17.

Книгите днес

Българското читалище в Цариград, 2007, № 3, 5-7 (Лия Данова).

Моето хоби е тимброфилия, 2007, № 3, 18-19.

Иманяри на книги, 2007, № 3, 32-37.

Напред в университетското книгоиздаване, 2007, № 3, 38-41 (Яна Йолова).

Ориент, ориенталистика, “Ориенталия”, 2007, № 2, 5-6 (Лия Данова).

Национално честване на българската печатна книга, 2007, № 2, 7-9.

Садолитература, 2007, № 2, 14 (Юлия Здравкова).

Календарът на книжарници “Хеликон” за 2007 година, 2007, № 2, 21-22 (Яна Йолова).

София: спомени за един град, 2007, № 2, 38-39.

Съпрузи и любовници в българската литература: Пенчо Славейков и Мара Белчева, 2007, № 2, 53-55.

Архивите говорят… за Балканския комитет в Лондон, 2007, № 1, 6-7 (Лия Данова).

Ангелогласните, 2007, № 1, 37-38.

Съпрузи и любовници в българската литература: Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова, 2007, № 1, 50-51.

Грамотността: Що е то, 2006, № 3, 9-10.

Homo legens: Четящият човек, 2006, № 3, 48 (Яна Йолова).

Жените знаят защо, 2006, № 1, 25-26.

Възнаграденият поет, 2006, № 2, 8-10.

Литературата

Дигитализираната “Алиса” (Поглед върху “Алиса в дигиталния свят” от Алберт Бенбасат), 2016, № 17, 446-453.

В кухнята на Сътворението (Поглед върху gender-библеистиката на Милена Кирова)”, 2007, № 1, 234-240.

Литературна мисъл

Раждането на бащата (Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров), 2004, № 2, 117-126.

Литературни легенди – втори стазим. (Текст за Петър Динеков), 2003, № 1-2, 122-135.

RhapsodyinBlue: Българският литературен проект на Америка, 2000, № 1, 113-120.

Литернет

Звезди в очите, снежинки в косите, 19.04.2008, № 4 (101).

Автобиографични контексти, 27.03.2008, № 3 (100).

Семиотика на кафето, 09.03.2008, № 3 (100).

Самотни сърца за връзване, 07.07.2007, № 7 (92).

Отраженията на Меконг, 04.03.2006, № 3 (76).

Еко-логия по български, или българското знание за Умберто Еко, 13.12.2004, № 12 (61).

Синьото на баладата, 24.06.2004, № 6 (55).

Раждането на бащата (Размишление върху „Дъщерята на Йефтая“ от Е. Попдимитров), 14.11.2003.

Разковниче

Националната участ, 2000, № 5, 5-7.

Суеверията, 1998, № 3, 6-7.

Антропологията – обща наука и лична съдба, 1997, № 2, 8-9.

Света Гора

Скука по Лолита, 1998-1999, № 1, 105-115.

Фотобюлетин

Философът фотограф Цочо Бояджиев, юни 2016, 50-54.

Да четеш мълчанието, май 2015, 80-81.

Натюрморти оживяват, 2013, № 2, 60-63.

Фотографска реторика на любовта (Диалогът Сюзън Зонтаг – Ани Лейбовиц), 2013, № 1, 26-28.

Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на литературата, живописта и фотографията (1934-1944 г.), 2012, № 4, 22-29.

Фотографската камера на Джулия Камерън, 2012, № 2, 3-17.

Да разбираш фотографията, 2010, № 4, 2-3.

Public Republic

Реформиращото се училищно образование в България – една версия на Прехода, 07.11.2011.

Скитническо, 24.03.2011.

Ново на белия екран: документален филм за живота на последния столичен кмет на царска България, 27.03.2010.

Оръжието на жената е в жартиера й, 22.12.2009.

Веселите чудовища на Балканите, 11.07.2009.

Големият приятел на Малкия принц, 24.04.2009.

Рибарска мрежа за разказвачи, 31.08.2009.

Седемте смъртни гряха на книголюбието, 08.03.2009.

„Амазонката на Варое“ по света и унас, 25.02.2009.

В кухнята на Сътворението, 02.01.2009.

Коледа, 26.12.2008.

Скъперническо, 23.12.2008.

­

Във вестници

Аз-Буки

Българският учител не е лишен от дарби, 2008, № 4, 16.

Европите на Стария континент, 2006, № 4, 10.

Вестникът

Синьото на баладата, 2003, № 19, 15.

Демокрация

На карнавал като на карнавал, 1997, № 67, 6.

Царската република, 1997, № 49, 11.

За трите синджира и свободата, 1997, № 34, 11.

Електронен вестник за музеология и военна история

Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски), 2012, № 1.

Култура

Еспонираният Яворов, 2008, № 7, 6.

Страшна приказка за любовта, 2007, № 42, 7.

Самотни сърца за връзване, 2007, № 26, 2.

Господари на книжния ефир, 2006, № 36, 8.

НДК за себе си, 2006, № 19, 3.

Bulgarskiyat ezik – прагове на Прехода, 2006, № 16, 8.

Пасхален колорит, 2006, № 15, 1.

Своевременни размишления, 2005, № 40, 2.

В гравитацията на Нютън, 2005, № 17-18, 3.

Разопаковане на Балканите, 2005, № 16, 6.

Дума, разказ и тъга по Радичков, 2004, № 42, 6.

Малката Света гора, 2004, № 40-41, 2.

Токио в София, 2004, № 39, 6.

Скомина по литературата, 2004, № 34, 4.

С Canon отвъд канона, 2004, № 7-8, 7.

Postfactum за юбилея на Михаил Арнаудов, 2004, № 4, 3.

Фотографска памет на нацията, 2003, № 46, 3.

Клопката на фотографията, 2003, № 42, 6.

Трапезният мир на Балканите, 2003, № 16, 3.

Заложница на историята, 2002, № 46, 7.

Фотографология, 2001, № 23, 8.

Писмото като кино, 2001, № 2, 7.

Българи, българисти… българофони, 1996, № 34, 1.

Литературата между Форума и Вестника, 1996, № 33, 6.

Религиозното образование в България, 1995, № 40, 2.

Копривщица – мазки, 1995, № 33, 1.

други

Литературен вестник

Новите медии и новите възможности пред културата (дискусия), 2011, № 39-40, І-ІV.

Веселите чудовища на Балканите, 2009, № 25, 10-11.

Образът на Балканите в българското документално кино, 2009, № 25, 6-7.

Ексклузивно: За обучението по БЕЛ, 2009, № 5, 4-5.

Семиотика на кафето, 2008, № 20, 7, 14.

Архитектура на тъгата, 2007, № 29, 14-15.

Великите българки, 2007, № 12, 4-5.

Белег – йероглифът на спомена, 2006, № 31, 7.

Варойката на Биолчев, 2006, № 14, 6.

Записки по балканските литератури, 2005, № 19, 5.

Сказание за фолклора (Посткомунистическа версия), 2004, № 17, 4.

Учителският хабитус тук и сега, 2004, № 3, 3, 5.

Гнезда и полети, 2003, № 28, 3.

Трапезният мир на Балканите, 2003, № 16, 2.

Мост между два дома, 2003, № 12, 4-5.

Критика с диакритичен знак, 2002, № 37, 6.

Телефонни йерофании, 2002, № 16, 2.

Киното: изпитание за демокрацията, 2002, № 16, 15.

Сметанени опери, 2002, № 5, 16.

Полетът на Гълъбин, 2001, № 36, 16.

Сладко нещо, 2001, № 13, 5.

Стихотворението книга, 1999, № 31, 4.

Смълчаният текст, 1999, № 11, 5.

други

Литературен форум

Опит за социологическа геометрия, 2002, № 29, 2.

Супата, наречена Европа, 2002, № 27, 2.

Православие срещу постмодернизъм, 2002, № 26, 2.

Литературни кавърверсии, 2002, № 24, 2.

Гласът “Личева”, 2002, № 19, с. 2

Естествено, роман, 1999, № 35, 8.

Танцуваща литература, 1999, № 33, 3.

Европеидна българистика, 1999, № 32, 1, 9.

Българският Клод Леви-Строс, 1999, № 30, 3, 5.

(Без)злобна ги памет често повтаря…, 1999, № 27, 1.

Неудобна книга, 1999, № 9, 2.

На чаша лимонада с Христос, 1999, № 7, 5.

Лунапаркът (“Антропологики”), 1999, № 6, 4.

Футболът (“Антропологики”), 1999, № 5, 3.

Зоопаркът и циркът (“Антропологики”), 1999, № 4, 3.

Дискотеката (“Антропологики”), 1999, № 3, 4.

Традиции в бъдното, 1998, № 41, 9.

Vivat Academia, vivant professores, 1998, № 38, 1-2.

Университетът – интелектуалната банка на нацията1998, №  36, 7.

Началата1998, № 36, 1-6.

Испанците – конквистадори на Америка, българите – на Испания…, 1998, № 33, 1-3.

Учебникът – помагало или катехизис, 1998, № 27, 3.

други

Седем

За учебника с обич и омерзение. Отворен разговор за новия Закон за училищното образование, 2011, № 12, 16.

SuperМаркет

Пространните жития на Кирил и Методий – исторически, литературни или философски произведения” – Ученически SuperМаркет, 1994, № 2.

Изкуството и старобългарската книга – Ученически SuperМаркет, 1993, № 48.

­