Училище за родители (0-3 г.)

­

Полезно четиво за родители на момчета

­

Из поучително писмо на учения семиотик и писателя романист Умберто Еко от началото на 60-те години на ХХ век до неговия син (по онова време – на една годинка), в което той споделя (с раблезиански вкус към изброяването), че иска възможно най-скоро да го затрупа с играчки-оръжия, за да го направи убеден пацифист, когато порасне:

­

          Така че за подаръци ще имаш пушки и пистолети. Двуцевки. Винтовки с пълнител. Картечни пистолети. Топове. Базуки. Саби. Армии от оловни войници в пълно бойно снаряжение. Замъци със спускащи се мостове. Крепости, които да обсаждаш. Каземати, пачки с патрони, разрушители, изтребители. Автомати, ками, револвери. Колтове и уинчестери. Шаспота, А-91, гаранди, снаряди, аркебузи, кулверини, прашки, арбалети, оловни гюлета, катапулти, файърбранди, гранати, балисти, мечове, пики, тарани, алебарди и абордажни куки. И песос, песос, както викаше капитан Флинт (в памет на Дългия Джон Силвър и Бен Гън), и кортици, като онези, които Дон Барехо толкова харесваше, и толедски саби, за да избиваш по три пистолета наведнъж и да сразиш маркиз Монтелимар, или да прибегнеш до неаполитанския финт, с който барон Дьо Сигоняк уби злия негодник, който искаше да открадне неговата Изабела. Ще има секири, протазани, мизерикордии, крисове, копия за хвърляне, ятагани, стрелички и скрити в бастун остриета като онзи, който държеше Джон Карадайн, когато го хвърлиха върху третата релса и умря от електрически удар – ако хората не си спомнят това, то си е техен проблем. И къси пиратски саби, пред чийто вид да пребледнеят Кармо и Ван Щилер, и инкрустирани пистолети, каквито даже сър Джеймс Брук не е виждал (иначе нямаше да се сдаде пред сардоничната, незнайна на брой цигара на португалеца); и кинжали с триъгълни остриета като онзи, с който ученикът на сър Уилям, додето денят кротко угасваше над Клинянкур, прониза наемния убиец Дзампа, който бе убил собствената му майка, старата и нещастна Мама Фипарт; и стипчиви круши като онази, дето пъхнаха в устата на тъмничаря Ла Раме, докато херцог Дьо Бофор, чиято рижа брада бе станала още по-очарователна поради системната употреба на оловен гребен, се измъкваше на кон, радостно предвкусвайки гнева на Мазарини; и дула, натъпкани с гвоздеи, очакващи да бъдат изстреляни от мъже, чиито зъби са почервенели от бетел; и пушки с перлени приклади, предназначени за арабски стрелци с блеснали от влага бурнуси; и бързи като светкавица лъкове, пред които Нотингамският шериф ще позеленее от завист; и ножове за скалпиране, досущ като онези на Минехаха или пък на Винету (нали си билингва). Малък, плосък пистолет, който да пъхнеш в жилетката под редингота, както подобава на крадец-джентълмен, или пък тежък парабелум, изпълващ джоба или мишницата като на Майкъл Шейн. И стари пушки, достойни за Джеси Джеймс и Бесния Бил Хикок или за Самбильонг, от онези, дето се пълнят през дулото. С една дума, оръжия. Много оръжия. Тези оръжия, моето момче, ще бъдат гвоздеят на всички твои Коледи.

(Umberto Eco, Misreadings, trans. William Weaver, New York, Harcourt, 1983, ch. 3 – Умберто Еко, Изповедите на младия романист, прев. Ангел Игов, София, Сиела, 2014, с. 105-106.)

◊ ◊ ◊

Полезни четива за родители на деца до 3-годишна възраст

­

1. On-line училище за родители:­­

Първи урок

Втори урок

Трети урок

Четвърти урок

Пети урок

Шести урок

Седми урок

Осми урок

Девети урок

Десети урок

Единадесети урок

Дванадесети урок

Тринадесети урок

Четиринадесети урок

Петнадесети урок

Шестнадесети урок

Седемнадесети урок

Осемнадесети урок

2. Онлайн учебник за родители: безплатно издание

­­

365_dni

­

­

Реклами