Свръзки

­ 

Сайтове с мое участие ©

„e-Scriptum“ – информационно-образователен сайт за книгоиздаване, журналистика, литература и фотография, регистриран на Стефановден 2011 година. Автор на банера е художничката Ружа Кънчева, която е сътрудник на Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – организацията, създадена и ръководена от Лозинка Йорданова. В банера на e-Scriptum е криптиран благословът на Ружа към това виртуално издателско начинание. От 2019 г. съредактори на изданието са проф. д-р Алберт Бенбасат и д-р Светлозар Жеков.

Photobulletin“ е информационен сайт на печатното Българско списание за фотография „Фотобюлетин“. Издател и главен редактор е Венета Захариева. Предпечат и дизайн осъществява Ваня Абаджиева. Редактор съм и аз, Юлия Йорданова.

­

Харесани сайтове ®

1968 – Пражка пролет, софийско лято

Атанас Цанков и Атанас Цанков

Богдан Богданов

Българска литература и теория на литературата

Българският средновековен костюм

Гергана Дончева

Декомунизация

Диктатурата

Димитър Маринов

Дъбови листа

Държавна сигурност

Изгубената България

Изгубени в прехода (Историята в снимки)

имена

Инж. Иван Иванов – кметът на София

Култура

Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник

Николай Аретов

Памет (1944-1989)

Разкрити нови агенти на ДС от СУ „Св. Кл. Охридски“

Размишльотини

Семинар_BG

Спаич

Станислав Стратиев

Стара София (блог)

Стара София (портал)

Сътрудници на ДС от СУ „Св. Кл. Охридски“ (документ)

трънки и блогинки

Физиологъ

Фондация „Стефан Нойков“

Християнство и култура

Център за безопасен интернет

Шишманови

Artforam.

Absurdistan

desehistory

Dualis

LiterNet

Mister Pan-chev

Nota Bene

Public Republic

Pushkin&Plyushkin

­