Уеблиотека

Харесани четива в мрежата

­

Оперативна критика

Кирова, Милена – Думи срещу образ

VivaCom Art HallПриложна магия

­

Теория на литературата

Барт, Ролан – Елементи на семиологиятаСмъртта на автораСъвременният митФотографският парадокс

Видински, Васил – Остаряването и футуристичните програми; Исторически модел на остаряването

Груп μИконичният знак

Дельоз, Жил; Гатари, Феликс – Желаещите машини

Дерида, Жак – Дискурсът на хуманитарните науки; Какво е деконструкция

Еко, Умберто – Ролята на читателя

Изер, Волфганг – Фингирането като антропологическо измерение на литературата

Йелмслев, Луи – Конотативни семиотики и метасемиотики

Касирер, Ернст – Философия на символичните форми. Езикът (Предговор)

Морис, Чарлз – Поле на семиотиката

Пърс, Чарлз – Какво е знакът; Видове знаци

Рикьор, Пол – Наративната семиотика на Греймас; Универсално и историческо

Саид, Едуард – Ориентализмът (Въведение)

Сосюр, Фердинан дьо – Разграничение между литература, филология, лингвистика

Тиханов, Галин – Месторазположението на световната литература

Тодоров, Цветан – Какво може литературата

Флош, Жан-Мари – Семиотичният подход

Фонтаний, Жак – Дискурсът (Резюме)

Фуко, Мишел – Сексуалност и власт; Покорните тела

Яус, Ханс-Роберт – Литературната история като провокация към литературознанието

Эйхенбаум, Борис – Теория „формального метода“

Lebkowska, Anna – Between the Anthropology of the Literature and Literary Anthropology

­

Теория на фотографията

­Игнатов, Владимир – Реторика на образа: аргументативен потенциал на фотографията

­­

Художествена литература

Башева, Миряна – Любов

Цанков, Атанас – Неживяна обич

­